1432. 13. august. Rom


Pave Eugenius 4. imødekommer en ansøgning af Knud Nielsen, kong Erik 7. af Pommerns kapellan og kannik i kollegiatskirken i København, om at få provision på Marias alter i Århus domkirke, ledig ved den tidligere indehaver Jens Nielsens død inden for den romerske kurie, skønt han i forvejen har kanonikat og præbende i København og sognekirken Trinitatis i Lille Lyngby.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Supplicat Kanutus Nicholai magister in [......][1] canonicus prebendatus ecclesie collegiate Haffnensis Roskildensis diocesis capellanus Erici regis Dacie, quatenus sibi de altare b. Marie virginis in ecclesia Arusiensi, vacante per obitum Johannis Nicolai in Romana curia defuncti [fructus 4 mr.], dignemini providere, non obstantibus canonicatu et prebenda predictis [fructus 4 mr.] ac parrochiali ecclesia s. Trinitatis in Lilungby dicte Roskildensis diocesis [fructus etiam 4 mr.], quas possidet.

Concessum in presentia pape.

B. Gradensis .

Datum Rome id. aug. anno 2.

1. [......]] angivelsen af hans uddannelse mangler tilsyneladende i Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.