1432. 17. august.


Kapitlet i Slesvigs privilegium skænket de ældre prælater og kanniker angående valg af kanoniske indtægtskilder eller præbender indstiftet af biskop Nicolaus.

Udtog efter Westphalen.

Tekst

Capituli Slesvicensis privilegium senioribus, prælatis et canonicis super optione corporum canonicorum sive præbendarum a Nicolao episcopo Slesvicensi legatarum concessum a. 1432. d. 17 aug.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.