1432. 20. august. Rom


Det pavelige kancellis optegnelse om at Jens (Pedersen (Jernskæg)), biskop i Roskilde, har betalt 100 guldfloriner som en del af sine servispenge til kardinalkollegiet; pengene skal fordeles mellem 12 kardinaler.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

[1432] Rome dicta die[1] Johannes episcopus Roskildensis solvit fl. 100. Fuit promotus Rome 7. id. jan. anno 1; fuerunt in ejus promotione card. 12.

1. dicta die] = 20. mensis aug.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.