1432. 22. august. [Horsens]


Wismars rådsudsending Peter Wilde meddeler rådet i Wismar, at der netop i dag er blevet indgået en fredsaftale mellem hansestæderne og kong Erik 7. af Pommern.

Derfor beder Peter Wilde rådet i Wismar om for nuværende at forhindre de udliggere, som nu befinder sig i Wismar, og de udliggere, som fremover vil komme tilbage, i at sejle ud igen, da de ellers ville kunne blive påført skade af den ene eller anden part i sagen.

Tekst

Minen willigen denst unde wes ik gudes vormach tovoren.

Ersamen besunderen leven vrunde.

Ik begere juwen ersamheyden weten, wo dat wii stede, mit der hulpe des almechtigen Godes, hebben mit dem heren koninge to Dennemarken etcetera unde synen riiken eynen guden vrede unde vrundliken upslach, so ik juwen ersamheyden des uterliken wol berichten wil, wanne ik by jw kommende werde, unde de sulve vrede is vultoghen hute an desseme dage.

Worumme, leven vrunde, ik jw mit gantzer andacht vrundliken bidde, dat gi wol don unde bestellen id, so dat gi[1] de utlecgers, de nu in unser havene unde stad sin, nicht wedder utsegelen en laten, unde ok alle de yenne, de hirna in tokomenden tiiden to hus komende werden van den vorbenomeden unsen utlecgers, uppe dat uns an beyden delen vorscreven dar nyn schade van komende werde.

Unde[2] de sulve vrede schal stan van nu an wente to sunte Michaelis dage vort over viiff jare.

Unde ik dencke, eft God wil, morghene van hir to ridende, samentliken mit den steden.

Siit Gode bevolen to langen saligen tiiden.

Screven des vriidages vor sunte Bartolomei dage, anno etc. 32, under mynem ingesegel.

Peter Wilde.

1. gi] mangler i A. 2. Unde] Unde - jare, hele dette afsnit er overstreget i A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.