1432. 23. august. [Horsens]


Det danske rigsråd og hansestædernes udsendinge indgår på hhv. kong Erik 7. af Pommerns og de holstenske herrers vegne en våbenhvile mellem kong Erik og de holstenske herrer på fire uger.

Tekst efter Hanserec. l.l.

Tekst

Van sunte Bartolomei dage erst tokomende vort over vere wekene[1] hebben de erwerdige in Gode vader, here Cristern , biscop to Riipen, de erbaren unde strengen, her Erik Nigelsson , her Merten Jonsson , her Hinrik Kanutesson , her Eler Ronnowe , riddere, Peter Lucke , Yesse Erikesson unde Godschalk Andersson , knapen, redere des heren koninges Erikes van Denemarken, Sweden unde Norwegen etcetera, van des sulven heren koninges wegene, den sendeboden der stede alse: van Lubeke hern Hinrike Rapesulvere , hern Johann Beren , hern Johann Colman , mester Pawele Oldemborge ; van Hamborch hern Erike van Tzeven , hern Hermann Kreygemberge ; van Luneborch hern Frederike Hogeherten , hern Johann Springintgude , unde van der Wismer hern Peter[2] Wilden , de nu to dage weren to Horsnisse, eynen vrede gesecht sunder arech to der heren behoff van Holsten.

Unde desgelikes hebben de sulven sendeboden der stede erbenomet wedderumme, van der heren wegene van Holsten, den erbenomeden rederen des heren koninges Erikes ergenomet, to des sulven heren koninges Erikes behoff eyner vrede gesecht sunder arech, van sunte Bartolomei dage erst tokomende vort over vere wekene.

Des to witlicheyd sint[3] desser scrifte twe, eyne ute der anderen gesneden, van eynem lude, der eyne hebben de erbenomeden des heren koninges Erikes redere, unde de anderen de vorscreven sendeboden der stede, de gescreven sint na Godes bord verteynhundert jare unde darna an dem twe unde druttigesten[4] jare, uppe sunte Bartolomei avende des werden apostels.

1. vere wekene] dvs. indtil den 21. september 1432. 3. sint] is, A. 4. druttigesten] druttigestem, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.