1432. 1. september. Rom


Lucidus (de Comitibus), kardinaldiakon af Santa Maria in Cosmedin og kardinalkollegiets kammermester, kvitterer Jens (Pedersen (Jernskæg)) for at have betalt 100 guldfloriner som en del af hans servispenge til kardinalkollegiet, betalt gennem Cosimo og Lorenzo de' Medici.

Samtidig udsætter han fristen for betaling af resten til otte måneder efter brevets udstedelse.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Lucidus etc., quod Johannes episcopus Roskildensis pro parte suorum communis et minuti servitiorum ac termino nondum elapso fl. auri de camera 100 nobis pro etc. per manus Cosme et Laurentii de Medicis et sociorum etc. die date presentium solvi fecit realiter et cum effectu.

De quibus etc.

Verum intellecta mole gravaminum hinc et usque ad octo menses proxime venturos a data presentium computandos terminum sibi duximus prorogandum. Ita tamen etc.

Datum Rome die 1. mensis sept. anno ut supra[1] .

1. anno ut supra] = 1432 pontificatus anno 1.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.