1432. 20. september.


Ærkebiskoppen og biskopperne i Danmark henvender sig til paven i anledning af, at Uppsala domkapitel har valgt magister Olav Laurentii til ærkebiskop, hævder, at dette valg er ugyldigt, da kongens samtykke er nødvendigt, og at Olav er kommet med falske opgivelser overfor pavestolen og derfor ikke bør have provision, og beder paven om at stadfæste biskop Arnold af Bergen, hvem kongen anbefaler som ærkebiskop.

Stub: tekst og oversættelse under udarbejdelse