1432. 26. september. Ålstrup


Kong Erik 7. af Pommern tildømmer Tommarps Kloster en gård i Gaddaröd og giver klostret låsebrev på ejendommen.

Tekst efter A

Tekst

Wy Eric meth gwths nadhe Danmarks Sweriges Norges Wendes oc Gotes koning oc hertigh j Pomeren helse alle men thætte wort breff see æller høre lasis kærlighe meth gwth ♦

Theth scule j widhe at æffter thẏ at Tummarpe closter j Scane met fire ware koninglighe breff en gardh j Gadderẏth j Gersheret j Scane ligende som Offe Heffnesøn nw j boor lawlighe ær teldømd oc sidhen closters forstondere her abbit Jens pa closters weyne aff fire dondemen som ære her Hinric Geritsøn riddere Nisse Tuesøn af Glymminge Esbern aff Gnaffweløff oc Thrvels Karsker aff Lwddorp j then forne gardh skællighe ær inførdh oc ther æffter almynnelich steffning gẏwen oc taghen oc æffter sin tiidh lawlighe fram gangen oc ængen bewisning æller genmall ær ther amodh kommen tha døme wẏ oc nw then forne gardh j Gadderẏth tel forne Tummarpe closter meth alle sine rætte telhøre rørinde oc wrørinde meth hwat naffn thet helst neffnis kan encte wndentaghet tell ewærdhelich æẏæ ♦

Oc forbiwdhe wy hardhelighe wnder war koninglighe heffnd at nogerman segh bewarer æller hinder j gør moth forne closters forstondere oc brødres wilie j then forne gardh æller nogen hans hans telligelse noger tiidh hær æffter oc sætte wẏ then sagh ewinnelich thielse paa ♦

In cujus perpetue rei memoriam sigillum nostrum ad causas presentibus est appensum ♦

Datum Olstorp anno domini mcdxxxii feria sexta proxima ante festum beati Michaelis archangeli teste Ẏwaro Foss justiciario nostro ♦

Oversættelse

Vi Erik, af Guds nåde Danmarks, Sveriges, Norges, de Venders og Goters konge og hertug i Pommern, hilser alle mænd, der ser dette vort brev eller hører det læse, kærligt med Gud.

I skal vide, at eftersom Tommarps Kloster i Skåne med vore fire kongelige breve efter loven er tildømt en gård i Gaddaröd – beliggende i Gärds herred i Skåne – som Uffe Hefnesen nu bor i; og klostrets forstander, hr. abbed Jens, på klostrets vegne gyldigt er indført i førnævnte gård af fire dannemænd, nemlig hr. Henrik Gertsen, ridder, Niels Tuesen af Glimminge, Esben af Gnalöv og Troels Karsker af Löderup; og almindelig stævning derefter er givet og taget og efter at tidsfristen er udløbet, uden at noget adkomstbevis eller genmæle herimod er fremkommet; da tildømmer vi førnævnte Tommarp Kloster den førnævnte gård i Gaddaröd med alle dens rette tilliggender, løsøre og fast ejendom, ved hvilket navn det end kan benævnes, intet undtaget, til evig eje.

Og vi forbyder strengt under vor kongelige hævn, at nogen herefter nogensinde befatter sig med den førnævnte gård eller noget af dens tilliggende, eller gør nogen forhindringer mod klostrets forstanders og brødrenes vilje, og vi pålægger denne sag evig tavshed.

Til minde om denne evige sag er vort rettertingssegl hængt ved dette brev.

Givet i Ålstrup i det Herrens år 1432 fredag før Mikkelsdag, med Ivar Fos, vor justitiar, som vidne.