1432. september.


Det pavelige kancellis optegnelse om at biskoppen i Roskilde (Jens Pedersen (Jernskæg)) har betalt seglafgift for kvittering og for udsættelse.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

[1432] Introitus sigilli .. de mense sept.:

Pro quitantia episcopi Roskildensis .. fl. 2.

Pro dilatione episcopi Roskildensis .. fl. 1.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.