1432. 16. oktober. [Lübeck]


Rådet i Lübeck meddeler rådet i Wismar, at kong Erik 7. af Pommern har tilbagekaldt alle sine udliggere. Af den årsag beder rådet i Lübeck om, at de lybske skibe, som befinder sig i Wismardyb, nu må vende tilbage til Trave.

Tekst efter Hanserec. l.l.

Tekst

Unsen vruntliken grut unde wes wii gudes vormogen tovoren.

Ersamen heren, guden vrunde.

Wii hebben vorvaren, wo dat de unsen mit unsen snicken noch liggen vor juweme deepe, unde de juwen ok noch dergheliken bynnene syn etcetera.

So is it, dat wii hire mit uns dagelikes irvaren, dat alle uthlegers in Dennemarkes siiden inghelecht unde nemend van solleken luden mer in der zee en syn, den c{oe}pman to beschedegende.

Hiirumme, guden vrunde, begere wii[1] , oft it juwer wiisheit behagede, dat gi de unsen na der Travene wedder laten segelen.

Irvore gi ok wes anders, dat latet uns to wetende werden, darane bewiise wii uns gerne na unseme vormoge.

Siit Gode bevolen.

Screven under unseme secrete, in sunte Galli dage, anno 32.

Consules Lubicenses.

1. begere wii] mangler i A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.