1432. 18. oktober.


Fru Ingeborg (Ovesdatter Hase (Bild)) giver biskop Ulrik (Stygge) af Århus fuldmagt til at indløse hendes pantsatte gods i Gjern herred, der omfatter Laven, Dynæs og Mollerup.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item et frue Ingeborgis magte breff att biscop Ørick vdj Aarhus maa indløse hindis godz vdj Giernherrit / Laffuend / Dyrnes / Mollerup / etcetera ♦

Datum mcdxxxij die sancti Lucæ evangelistæ : ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.