1432. 28. oktober.


Anne Pedersdatter (Jernskæg), enke efter hr. Mikkel (Jensen) Rud, ridder, giver en øde gård i Dalby til sankt Clara kloster i Roskilde til vigilier og messer for sig og sine sønner.

Tekst efter A.

Tekst

Annæ Pæthers doter her Michel Rud reddere hans æfterleuere sænder them alle ewerdelekh qwæthie meth wor herre ther thættæ breef see æller høræ ♦ Thet skal allæ mæn widerlekh wære bothe nærwærendæ oc kommæskulændæ thet iek hauer giwet oc wnt een min garth .j. Dalby til Claræ closter .j. Roskilde tel ewinnelekhe eghie som øthe lygger nu meth all sin telligelsæ wot oc thiurt oc ængtæ wnden takhed hwilken som skulde skyldæ arlekh aars tw pund korn meth swadant skiæl at styrkæ guthz thienestæ oc begaa mek oc mine søner som guth kaller them hwært aar meth wigillie oc messe oc andre guthelekhe bøner ♦

Tel meræ stathfæstælsæ oc bewisning tha henger iek met inzighlæ her foræ meth mine søner theres inzighlæ som ær Iens Rud oc Wilhelm Rud awapn♦

Thættæ breef wor givet efter wors herra aar thusendæ aar oc firæ hundræthæ oc thet tolftæ aar oc tiuwæ Symonis et Judæ apostolorum dau ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.