1432. 1. november. Bursø


Iven Fos, Henning Staverskov (Gøye (til Kærstrup)) og Henning (Pedersen) Walkendorff mægler et forlig mellem Mogens (Akselsen) Gøye og fru Kirsten Skaves i Udstolpe således, at hun skal have en fjerding i hovedgården Ellehavegård. Ved lodtrækning har hun fået den del af ejendommen, der ligger sydligst – "nærmest solen".

Tekst efter reg.

Tekst

c. Item ith breff att Iffuen Foss / Henning Staffuennskou oc Henning Walckendorp forligte Mogens Gøye oc frue Kierstine Skaffuis y Wgitstrup att hunn skall haffue en fierding y Ellehaue gaard oc wortt lod paa kast tha fald henndis lod nest sollenn y gaardenn oc y all gaardzens tilliggelsse / ♦

Datum Borssø all helgens dag mcdxxxij / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.