1432. 2. november. Rom


Pave Eugenius 4. bevilger en supplik af Jens Mortensen. Da der er ført proces mellem Jens Mortensen og Oluf Då om provstiet i Roskilde for Geminianus de Prato, pavelig auditør, men det hævdes, at ingen af dem har rettighed til provstiet, har Jens Mortensen ansøgt om at få provision på det, såfremt sagen falder således ud, skønt han i forvejen har kanonikater og præbender i Roskilde og Ribe.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Lite et causa in vestro sacro palatio apostolico inter Johannem Martini prepositum ecclesie Roskildensis et quendam Olavum Dau[1] de dicta prepositura introducta ac Geminiano de Prato sacri palatii causarum auditori commissa, coram quo ad nonnullos actus judiciales est processum, statum cause habentes pro sufficienter expresso [ ... ][2] .

Verum a nonnullis asseritur neutri dictorum litigantium in dicta prepositura jus competere; supplicat igitur prefatus Johannes Martini, quatenus auditori cause hujusmodi mandare dignemini, ut, si in eventum litis hujusmodi sibi constiterit neutri litigantium jus competere, prefato Johanni dictam preposituram conferat et provideat de eadem, que dignitas electiva et curata non tamen major post pontificalem in dicta ecclesia Roskildensi existit [fructus 12 mr.], non obstantibus canonicatibus et prebendis Roskildensis et Ripensis ecclesiarum, quos obtinet [omnium fructus 10 mr.].

Concessum in presentia pape. B. Gradensis .

Datum Rome 4. non. nov. anno 2.

2. [ ... ]] Resten af sætningen mangler i Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.