1432. 12. november. Rostock


Notarialinstrument af Theodericus Lukke, klerk fra Schwerin stift, hvorved Johannes Meynesti, ærkedegn i Rostock, kundgør, at han af Mogens Gødesen, kannik i Lund, har modtaget pave Eugenius 4.s bulle (DD 1431. 5. sep., nr. 14310905002), hvori den pavelige auditør Antoninus de Sancto Vitos dom i processen mellem Mogens Gødesen på den ene side og ærkebiskoppen og kapitlet i Lund på den anden side er indeholdt.

Johannes Meynesti bekræftede bestemmelsen om, at Mogens Gødesen skulle indføres i kanonikat og præbende og optages som kannik i domkapitlet, og udfærdigede eksekutionsbrev herom, idet han samtidig fjernede Oluf Då og Poul Brun fra embedet.

Efter at indsigelsesfristen for hans eksekutionsbrev var overskredet, mødte Niels Isaksen, kannik i Lund, op som repræsentant for dekanen og kapitlet i Lund og fremstillede og oplæste et klageskrift på papir mod eksekutionsbrevet, Johannes Meynesti selv og Mogens Gødesen, hvorved han søgte at appellere dommen, og skønt Johannes Meynesti ikke var i stand til at få en kopi af dette skrift, lovede han inden for en frist at udfærdige et appelbrev. Ved fristens udløb afviste han dog appellen som grundløs og erklærede, at Niels Isaksen, dekanen og kapitlet i Lund, Oluf Då og Poul Brun derved havde gjort sig hjemfaldne til den straf, som eksekutionsbrevet udviste, og han lod processen mod dem fortsætte.

Imidlertid besluttede ærkebiskop Peder, kapitlet og Poul Brun sig for at efterkomme kravet og har nu indført Mogens Gødesen i kanonikat og præbende, optaget ham som kannik og ladet ham oppebære sine indtægter. Derfor kasserer Johannes Meynesti nu processen mod dem, idet dog processen mod ærkedegn Jens Poulsen, Niels Isaksen og Oluf Då består, og han reserverer retten til at absolvere dem for sig selv eller en overordnet.

Han pålægger nu Hans Laxmand, dekan i Lund, at agere som sin subdelegat og absolvere ærkebiskop Peder, Poul Brun og de andre, der oprigtigt ønsker det, fjerne interdiktet over dem og pålægge dem hver især en passende kirkebod, efter at de har aflagt en højtidelig troskabsed på evangeliet.

Tekst efter Dipl. dioc. Lund. l.l.

Tekst

Johannes Meynesti archidiaconus Rozstokcensis in ecclesia Zwerinensi, judex et executor ad infrascripta una cum infrascriptis nostris in hoc collegis cum illa clausula: Quatenus vos vel duo aut unus vestrum per vos vel alium etc., a sede apostolica deputatus, universis et singulis dominis abbatibus, prioribus, prepositis, decanis, archidiaconis, scolasticis, custodibus, cantoribus, thesaurariis, tam cathedralium quam collegiatarum canonicis, quarumcunque ecclesiarum parrochialium rectoribus, plebanis et locatenentibus eorundem, cappellanis, altaristis, perpetuis vicariis, officiantibus clericis, notariis et tabellionibus publicis quibuscumque presentibus requisitis ad quosque presencia pervenerint, per Lundensem, Bremensem, Ottoniensem, Wiburgensem, Arosiensem, Roskildensem, Caminensem et Zwerinensem civitates et earum dioceses, ac alias omnibus constitutis sinceram in domino caritatem et nostris hujusmodi ymmo verius apostolicis firmiter obedire mandatis.

Litteras executoriales sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Eugenii , divina providencia pape quarti, unius sentencie diffinitive pro honorabili viro domino Magno Gotonis , canonico Lundensi, per venerabilem et circumspectum virum dominum Antoninum de Sancto Vito , sacri pallacii apostolici causarum auditorem, contra et adversus reverendum in Christo patrem et dominum dominum Petrum archiepiscopum et capitulum Lundense ac Olavum Doo et Paulum Brun intrusos et intrudendos in canonicatu et prebenda dicte ecclesie per obitum quondam Johannis Wilhelmi vacantibus late, vera bulla plumbea ipsius domini nostri pape cum cordula canopea impendenti more Romane curie bullatas, sanas et integras, non viciatas, non cancellatas, non corruptas nec in aliqua sui parte suspectas, sed omni prorsus vicio et suspicione carentes, nobis per discretum virum, dominum Magnum Gotonis, principalem in ipsis litteris apostolicis principaliter nominatum, presentatas, nos cum ea, qua decuit, reverencia noveritis recepisse, tenorem, qui sequitur, continentes.

Eugenius episcopus servus servorum dei (etc. = DD 1431. 5. sep., nr. 14310905002)

Post quarum quidem litterarum apostolicarum executorialium presentacionem et recepcionem nobis et per nos, ut premittitur, factas earundemque auctoritate et vigore ad instantem requisicionem honorabilis viri domini Magni Gotonis, canonici Lundensis principalis coram nobis constituti personaliter, ad earundem litterarum executorialium juxta traditam seu directam nobis inibi formam et tenorem, prout merito tenemur, necnon sentencie diffinitive pro dicto domino Magno Gotonis super canonicatu et prebenda ecclesie Lundensis per obitum quondam Johannis Wilhelmi vacantibus, ut premittitur, late execucionem contra et adversus reverendum in Christo patrem et dominum dominum Petrum et capitulum Lundense tamquam opponentes necnon Olavum Doo et Paulum Brun intrusos et quoscumque intrudendos in canonicatu et prebenda hujusmodi ac contradictores quoslibet et rebelles duximus procedendum et processimus, certificatoque primitus coram nobis quantum sufficit ad informandum animum nostrum, predictum reverendum patrem dominum archiepiscopum et capitulum Lundense, Olavum Doo et Paulum Brun pro ipsis litteris et processibus exequendis et insinuandis tute adiri non posse, auctoritate igitur apostolica, qua tunc utebamur et utimur per edictum publicum certis locis affigendum publicis litteras et processus executoriales juxta suprascriptum litterarum apostolicarum vim, formam et tenorem sub excommunicacionis, aggravacionis, reaggravacionis, auxilii brachii secularis invocacionis et aliis sentenciarum penis prefato domino Magno Gotonis principali instanti et petenti duximus decernendos et concedendos ac decrevimus et concessimus eosdemque singulos, quos hujusmodi tangebat vel tangere poterat seu in futurum quomodolibet tangere potest negocium hujusmodi, insinuavimus et notificavimus, in quibus inter cetera ipsum dominum Magnum Gotonis, in presencia nostra personaliter constitutum, in et ad corporalem, realem et actualem possessionem dictorum canonicatus et prebende juriumque et pertinenciarum predictorum, quantum melius potuimus et in nobis fuit, induximus necnon ammotis primitus ab eisdem canonicatu et prebenda Olavo Doo et Paulo Brun prefatis et quolibet alio detentore illicito induci et admitti sine quacumque difficultate et in canonicum recipi sibique stallum in choro et locum in capitulo cum plenitudine juris canonici dicte ecclesie Lundensis mandavimus assignari ac alias fecimus, prout in eisdem processibus executorialibus plenius continetur.

Quibus quidem litteris et processibus executorialibus, ut premittitur, per nos decretis et emissis et eciam detentis, per edictum executis juxta dictorum processuum continenciam et tenorem ac demum reproductis et, antequam omnia premissa debita suum sortita fuerant effectum, singulis eciam terminis et dilacionibus in ipsis litteris et processibus executorialibus per nos prefixis et assignatis diu translapsis, comparuit coram nobis personaliter discretus vir dominus Nicolaus Ysaac , canonicus ecclesie Lundensis predicte, procurator et nomine procuratorio honorabilium virorum dominorum decani et capituli dicte ecclesie Lundensis, prout de suo procuracionis mandato per eum producto legitimis constabat documentis, et inter ceteras altercaciones quandan appellacionis papiri cedulam contra nos, processus nostros executoriales, ymmoverius apostolicos, et ipsum dominum Magnum Gotonis ex adverso principalem procuratorio nomine quo supra exhibuit, produxit, legit et interposuit, appellavit, provocavit, apostolos petiit et alia fecit, prout in eadem cedula plenius continebatur, cujus tamen appellacionis cedule copiam per nos sepius postulatam ab eodem habere nequivimus, per premissa, ipsis nostris litteris processibus executorialibus, ymmoverius apostolicis, de facto se et dominos suos constituentes opponendo, cui tamen apostolos in termino juris dare prefiximus et promisimus.

Quo quidem termino adveniente dictam appellacionem tamquam frivolam refutavimus, ipsos Nicolaum Ysaac, decanum et capitulum Lundense, Olavum Doo et Paulum Brun appellantes omnesque alios et singulos ipsis litteris et processibus nostris executorialibus, ymmo verius apostolicis, se opponentes, inobedientes, contradictores et rebelles aut impedientes[1] ipsum dominum Magnum, quominus premissa debitum suum sorciantur effectum, auxilium, consilium vel favorem dantes et prestantes singulas penas, censuras et sentencias, in ipsis nostris processibus executorialibus contra taliter delinquentes per nos latas et fulminatas, rite servatas servandas, ad ipsius domini Magni Gotonis instanciam declaravimus ipso facto incidisse processusque nostros, ymmo verius apostolicos, contra dictos archiepiscopum, capitulum et ecclesiam Lundenses et alios singulos supradictos decrevimus in formis et tenoribus suis continuandos et continuavimus.

Tandem vero prefati reverendus pater et dominus dominus Petrus et capitulum Lundense et Paulus Brun, ad gremium sancte matris ecclesie redire ac litteris et processibus executorialibus per nos in hac parte emissis ac alias sancte matris ecclesie mandatis obedire proponentes et obedientes, antedictum dominum Magnum Gotonis in persona procuratoris sui legitimi in et ad corporalem, realem et actualem dictorum canonicatus et prebende ac jurium et pertinenciarum eorundem possessionem induxerunt, in canonicum receperunt, stallum sibi in choro et locum in capitulo assignaverunt, de singulis quoque fructibus et proventibus ex hujusmodi canonicatu et prebenda a tempore mote litis citra perceptis et expensis satisfecerunt ac alias ipsis processibus nostris executorialibus, ymmoverius apostolicis, cum effectu paruerunt et fecerunt juxta eorundem processuum continenciam et tenorem.

Quocirca nos Johannes, archidiaconus et executor antedictus, ad humilem et instantem peticionem et requisicionem nobis pro parte reverendi in Christo patris et domini domini Petri archiepiscopi et capituli Lundensis et Pauli Brun desuper legitime factas, attendentes, peticionem hujusmodi fore justam et consonam racioni, quodque eciam sancta mater ecclesia nemini veniam petenti suum gremium precludit, infrascripto juris beneficio eisdem petentibus decrevimus succurrendum.

Processus nostros executoriales supradictos quo ad interdicti in et contra capitulum et ecclesiam Lundenses necnon suspensionis et interdicti contra archiepiscopum Lundensem ac demum excommunicacionis, aggravacionis, reaggravacionis et auxilii brachii secularis invocacionis sentencias quoad ipsos reverendum patrem et dominum dominum Petrum, archiepiscopum Lundensem, et Paulum Brun in ipsis processibus executorialibus per nos rite latas et fulminatas et non alias, propter certas causas animum nostrum ad id moventes, cassandos decrevimus et annullandos ac cassamus et annullamus per presentes, processus tamen ipsos contra et adversus honorabiles viros dominos Johannem Pauli archidiaconum et suos complices Nicolaum Ysaac, canonicum ecclesie Lundensis, et Olavum Doo volumus in suis robore et vi permanere ac continuari et in suis formis et tenoribus observari sub penis per nos in eisdem fulminatis, donec ad sancte matris ecclesie redierint et absolucionis beneficium a nobis humili peticione meruerint obtinere, quorum absolucionem nobis tunc vel superiori modo reservamus.

Auctoritate igitur apostolica supradicta, qua fungimur in hac parte, vobis venerabili viro domino Johanni Laxman , decano ecclesie Lundensis, in virtute sancte obediencie districte precipiendo mandamus ac committimus et, cum tantis arduis prepediti sumus negociis, quod infrascriptis personaliter interesse non possumus, vos ad hoc auctoritate predicta subdelegamus, quatenus, postquam eciam vobis de paricione premissa ex habundanti constiterit, dictos reverendum patrem et dominum dominum Petrum, archiepiscopum Lundensem, Paulum Brun et alios singulos humiliter id petentes auctoritate predicta, prout expediens fuerit, a premissis sentenciis per manus vestre imposicionem ac alias in forma ecclesie absolvatis et Christifidelium communioni ac sacramentorum ecclesiasticorum participacioni et sancte matris ecclesie unitati restituatis, injuncta eisdem et eorum cuilibet pro modo culpe penitencia salutari, recepto primitus ab eisdem et eorum quolibet de stando juri et parendo nostris et sancte matris ecclesie mandatis corporali ad sancta dei ewangelia, tactis scripturis sacrosanctis, prestando juramento, quos tunc et vos absolutos et restitutos habeatis et publicetis et in divinis aut extra occasionem premissorum minime evitetis aut evitari faciatis.

In quorum omnium et singulorum fidem et evidens testimonium premissorum presencia per notarium publicum infrascriptum subscribi et publicari mandavimus nostrique sigilli jussimus appensione communiri.

Datum et decretum Rozstok in domo habitacionis nostre anno domini millesimo quadringentesimo tricesimo secundo, indiccione decima, mensis novembris die duodecima, hora vesperarum vel quasi, pontificatus prefati domini nostri domini Eugenii pape quarti anno secundo, presentibus honorabilibus viris, dominis Olavo Jacobi , canonico Lundensi, Hinrico Kosse , presbitero Zwerinensis diocesis, et Gherardo Buseken , clerico Bremensi , testibus ad premissa vocatis et rogatis.

( Til venstre herfor Theodericus Lukkes notarmærke. )

Et ego Theodericus Lukke , clericus Zwerinensis diocesis, publicus imperiali auctoritate notarius, quia litterarum apostolicarum executorialium presentacioni, recepcioni, processuum executorialium fulminacioni, hujusmodi processui, peticioni, cassacioni, annullacioni, commissioni, subdelegacioni omnibusque aliis et singulis premissis, dum sic, ut premittitur, fierent et agerentur, interfui una cum testibus predictis eaque sic fieri vidi et audivi, ideoque hujusmodi processum sive instrumentum publicum exinde conscribendum confeci et in hanc publicam formam redegi signoque et nomine meis solitis et consuetis una cum sepedicti domini Johannis, archidiaconi et executoris, sigilli appensione de ipsius mandato consignavi in testimonium omnium premissorum requisitus et rogatus.

1. impedientes] impedientibus Dipl. dioc. Lund.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.