1432.


Esge Jensen Brok, ridder, skøder gården Sousom, hovedgården Spøttrup, tre gårde i Lerdrup og to bol i Amstrup til biskop Ulrik (Stygge) af Århus.

Tekst efter B-reg.

Tekst

Ett pergamendtz breff[1] at Eschie Jenssen Brock , ridder haffuer schiøt her Ølrich bischop i Aarhus en gaard Sousom[2] och hans hoffuitgaard Spøttrup[3] i Halling[4] sogen i Hatzherrit liggendes, iij gaarde i Lierdrup, ij boelle i Ambstrup, ♦

Daterit[5] 1432. ♦

1. breff] B-reg.skiøde breff A-reg. 2. Sousom] B-reg.y Sousum A-reg. 3. Spøttrup] Søttrup B-reg.Søtrup A-reg. 4. Halling] Falling B-reg. og A-reg. 5. Daterit] B-reg.Sub dato A-reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.