1432. Hads herredsting


Et tingsvidne af Hads herredsting om en gård i Husby mark og to gårde i Ålstrup tilhørende hr. Esge (Jensen) Brok.

Tekst efter B-reg.

Tekst

Ett pergamendtz thingsuinde lydendes om en gaard som her Esche Brock haffuer paa[1] Hussbyemarck. ij gaarde liggendes i Olstrup, ♦

Vdgiffuet paa Hatzherritztingh anno[2] 1432. ♦

1. paa] B-reg.liggindis paa A-reg. 2. anno] B-reg.sub dato A-reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.