1432..


Jens Pedersen (Present) af Vollerup lejer en gård i Tjæreby til sin farbroder Jon Nielsen (Present) og får til gengæld alle dennes rettigheder i Vollerup.

Tekst efter reg.

Tekst

Jenns Pederssønn aff Waldrop gaff Jonn Nielssønn sinn faderbroder i leie enn gaardt i Tierrebye giffuer iij pund ɉ suin lamb gaass hønss, j marck pendinge, och hand fich igien aff forne Jonn Nielssønn ald hannss rettighedt i Wolderop, ♦

1432, ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.