1432..


Jon Nielsen (Present) af Vollerup giver Antvorskov kloster en gård i Tjæreby som sjælegave.

Tekst efter reg.

Tekst

Jonn Nielssønn aff Wolderop for sinn siels salighedt gaff och schiødte till closter enn sinn gaardt i Tierreby giffuer iij pund j ℳ penndinge ɉ schousuinn lamb, gaass, hønnss ♦

1432 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.