1432..


Kalle Klausen (af Egense) sælger og skøder hr. Sten (Tygesen) Basse den gård i Klinte, som hans morfader, Jens Åstredsen, havde ejet og boet i; den gård i Nørreby, hvor Kalle selv boede, samt al den ret han havde i Æbelø.

Tekst efter reg.

Tekst

Kalle Claussen soldte och schiødte her Steen Basse enn gaard i Clinte, som Jens Ossredtzen hans moder fader haffde och selff iboede, item en gaard i Norrebye, som forne Kalle Claussenn selff iboede i Clinte sogen i Skamherrit med ald huis rettighed som hand haffde i Ebbeøøe, ♦

1432 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.