1432.


Et tingsvidne om, at Rænemølle i Lemming sogn, Hids herred, hører til Alling kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Pergmetz wintne att Rænsmølle j Leming sogen j Hitzherritt, hører till Alling closter : ♦

1432. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.