1432.


Et tingsvidne på en eng og en gangsti i Hæstrup.

Tekst efter reg. (1556)

Tekst

Eth thiings wiidnne paa enn enng oc enn ganngstij wdj Heestrup[1] : ♦

Aar Mcdxxxij[2]

1. Heestrup] Hestrup reg. (1573). 2. Mcdxxxij] 1432 reg. (1573), rettet fra 1452.

Oversættelse

Et tingsvidne på en eng og en gangsti i Hæstrup.

År 1432.