1432.


Tingsvidne om, at en gård i Mårslet, øst for kirken og nord for åen, med alle tilliggender er Niels Madsens retmæssige ejendom.

Tekst efter reg.

Tekst

Thingswedne at en gaard østenn kiercken och nordenn aaenn, vdj Morslet, er Niels Madtzens rette gaardtt medt sin tilliggelse, ♦

Daterit, 1432 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.