1432.


Tingsvidne om en strid, der har pågået i 30 år, vedrørende en gård i Mårslet, der har været i Mårslet kirkes besiddelse uden Niels Madsens samtykke.

Tekst efter reg.

Tekst

Tingswedne att paa den gaard vdj Morslet haffuer werit giffuit last och kiere vdj 30 aar och forschreffne gaard haffuer werit till Morslet kiercke, emod Niels Matzens ja och minde, ♦

Daterit 1432 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.