1432.


Sandemændstov om markskel mellem Torup mark og (Mellem) Jølby mark.

Tekst efter reg.

Tekst

Sandemendtz touff om marckeskiell emellom Torp marck och Julby marck, ♦

Dateritt, mcdxxxij ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.