1432. [Næstved]


Anklage fremført af abbeden i Næstved Skt. Peder kloster og Næstveds indbyggere om andre klostres uretmæssige tilegnelse af jordegods.

Tekst efter reg.

Tekst

Abbeden oc almwen i Nestuet lasther at closterne i Nestuet bekræcke oc samble jorde gotz oc æy giøre byss tynge ther aff oc tofftægiæld ♦ Mcdxxxii ♦

Oversættelse

Abbeden og almuen i Næstved fremfører anklage om, at klostrene i Næstved krænker og samler jordegods, og der betales ikke byskat eller toftegæld heraf. 1432.