1432. [Næstved]


Klage over sortebrødrenes manglende skattebetaling af deres gårde i Næstved.

Tekst efter reg.

Tekst

Hwor mange garde swortæbrødre haffue swa fanget oc ingen byss tynge holde ♦ Mcdxxxii ♦

Oversættelse

(Klage over,) hvor mange gårde sortebrødrene har fået således; og de betaler ikke byskat. 1432.