1432.


Næstved Skt. Peder kloster mageskifter jordegods i Sallerup med Niels Jensen.

Tekst efter reg.

Tekst

Clostær fik aff Niels Jønssøn een tofft liggendis østærst i Saldorp oc han fik igen aff oss til skiffthe ibidem een tofft som ligger østen wet Niels Jønssøns gard som han hauer forbygd met eet fææ huss oc sin kalgard ♦ Mcdxxxii ♦

Oversættelse

Klosteret fik en toft længst mod øst i Sallerup af Niels Jensen, og han fik til bytte af os en toft sammesteds, som ligger øst for Niels Jensens gård, hvor han har bygget en stald med tilhørende kålgård. 1432.