1433. 7. februar. Rom, S. Pietro


Pave Eugenius 4. bevilger to supplikker af kapitlet i Lund: Den første om tilladelse til straks efter matutinen at holde to på hinanden følgende messer, som kapitlet betvivler lovligheden af, fordi solen endnu ikke er stået op til den tid om vinteren.

Den anden om at måtte tilstå samme aflad som på Kristi legemsfest til dem, som besøger kirken og deltager i gudstjenesten på Mariæ himmelfart, sankt Laurentius' og sankt Knuds helligdage og ved relikviernes fremvisning.

Tekst og arkivalske oplysninger efter Dipl. dioc. Lund. l.l.

Tekst

Beatissime pater.

Cum devoti vestri capitulum ecclesie Lundensis ad honorem dei et propter devocionem populi statim dictis matutinis in ipsa ecclesia duas successive et continue missas decantare desiderant, sed dubitant hoc eis licere eo, quod tunc hyemali tempore aurora diei nondum apparet, quare supplicant sanctitati vestre, quatenus eis ad hujusmodi missas, ut predicitur, decantandas licenciam perpetuam concedere dignemini, constitucionibus apostolicis et aliis contrariis non obstantibus quibuscunque.

Concessum B. Gradensis .

Item supplicat sanctitati vestre dictum capitulum, quatenus in assumpcionis beate Marie ac sancti Laurencii et sancti Canuti festis ac in reliquiarum ostensione, que semel in anno in dicta ecclesia solempniter infra missarum sollempnia fieri consuevit, indulgencias concessas interessentibus singulis horis festivitatis corporis Christi concedere dignemini omnibus et singulis dictam ecclesiam Lundensem in quolibet dictorum festorum visitantibus et similiter illis, qui interfuerint ostensioni predicte, et hoc in perpetuum, constitucionibus contrariis non obstantibus cum clausulis oportunis.

Concessum in forma in presencia domini nostri pape. B. Gradensis.

Datum Rome apud sanctum Petrum septimo idus februarii anno secundo.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.