1433. 23. februar.


Ove (Jakobsen) Lunge har af Niels Gagge og hans hustru, fru Ingeborg (Ovesdatter (Hase) (Bild)), fået fuldmagt til at indløse deres rettighed i Ordrup, med det vilkår at når de vil købe deres rettighed tilbage, da skal han lade dem gøre det uden nogen hindring, retsforfølgelse eller stævning til ting.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men som thette breff se æller høre lese helser jæch Owe Lwnge kierligh meth gudh ♦ Thet skal alle men witherlicht were nerwerendes oc komme skullendes at wælboren man Niels[1] Gagge oc hans hosfrow frow Jngeborgh [2] haue mech fwld macht gyuet in at dele oc op at løse al therres rætighet jnen Ordorp meth alle the gotz ther tilligge meth so skel at nar therres pennyge rethe æræ oc the therres deel oc retighet igen løse wille fore forde hwndret lubiske marc oc so dane pennyge oc mynt som jæch the forde gotz aff her Axel meth in løser tha skal jæch thom therres gotz oc rætigheit fwlwe lathæ vthen hinder æller hielpere for mech æller nogre myne arwinge igensielse i noger mothæ æller noger ythermer dele æller tingh kal ♦

Til thes mere wisse oc widhnesbyrdh ær mit jnsile henkt fore thette breff meth flere gothæ mentz jnsile so som ær Powel Bylle oc Jeip Lwnge ♦

Gyuet oc screuet efter gutz byrdh thusend ar fyre hwndret ar oc tyuwe ar po thet xiii sancte Maties aften ♦

2. Jngeborgh ] her slutter understregning, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.