1433. 17. marts. Ribe


Klaus Steen, bymand i Ribe, og hans hustru Beke erklærer at skylde borgmestre og rådmænd i Ribe fire skilling og to mark penninge for det hus og jord, som han nu bor på. Denne sum penge skal de om et år betale ved to lejligheder, 18 skilling på sankthansdag og 18 skilling på skt. Andreas' dag. De skal desuden betale seks skilling i huspenge årligt, hvis dette afkræves i andre husstande i Ribe.

Tekst efter A.

Tekst

Jek Claws Steen byman j Ribæ ok myn husfruwæ Bekæ wederkennæ wos oc woræ arfinghe ath were schuldigh thesse nærwærende brefwisere borghemestere ok radhmen j Ribæ til ewindeligh eyæ fiir schillingh ok thoo mark penninge for thet hws ok joord som jek nw bower apo ok beleghen ær westen j Grønergadhe j mellvm Jahan Erlandssøn ok nordhen nest som Marqward Scroder nw bower ♦

Ok the forscrewen penninge scal jek ok myn husfruwæ forde eller beghes woræ arfynghe vthgywæ til thoo tiidhe vm eth aar atthan schylling vm sanctæ Jahannis baptistæ dagh ok the ander atthæn schilling vm sanctæ Andrees dagh ther nest til komer so dan penninge ok mynt som j Ribæ ghenghe ok gewæ ære ♦

Item tilbinder jek megh ok myn husfruwæ forde ok begges woræ arfynghe ath gywæ hwart aar sex schilling til hws penninge vm ther gangher hws penninge aff anderhws j Ribæ ♦

Alle thesse forscrewen stycke lower jek Claws Steen ok myn husfruwæ Bekæ forde ok begges woræ arfynghe ath holdhe borgemestere ok raad forde stadeligh ok fasth vthen nogher genseyæls eller argheliste til ewighe tiidh som forscrewen stoor medh sodan vnderscheding ath the skulæ frii megh forscrewen hws ok jordh for alle mens pothalæ som ther kan talæ apo medh ræthæ ♦

Til widyngess børdh alle thesse forscrewen stycke tha hawer jek forde Claws Steen myt jngcile medh thesse gode mens jngcile som thet medh witherlikt ær som ær Haghen Wolterssøn Hans Stok Hermen Stok Henneke Hardhenak bymen j Ribæ lathæ henghe nedden for thettæ breff ♦

Datum anno domini mo cdo xxxiiio die beate Gertrudis virginis ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.