1433. 23. marts. Københavns byting


Tingsvidne af Københavns byting om, at Jens Klementsen i Pilegård, bymand i København, skødede sin gård på hjørnet af Vommestræde og Smedegade i Skt. Clemens Sogn i København til Niels Pedersen, værkmester på Københavns slot.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle mæn thette breff se eller høre læses helsær jæc Esge Jenssen som kallis Brock ridder vpa Køpendhaffns hws, Areld Kruse burghemester i Kopendhaffn, Hans Jenssøn Wat Jæcøb Swenssøn Pether Jenssøn radhmen then samme stadh, Jæcøb Hazeknagh , Jenis Andressøn kallet Longebonde oc Ascer Tyghessøn , bymen then samme stadh ewinnelig met gudh, ♦

Oc weliæ wy kungøre alle næruerendis oc kommesculendis, at effter wor herris føthelsis ar m cdxxx ar vpa thet thrediæ næste thing dagh effter mitfaste søndagh vpa wort bything i Køpendhaffn war skicket for oss oc for flere godhe man tha then tidh thing næruerendis wore en beskedhen man Jenis Clemetssøn i Pilægardh byman i Køpendhaffn huilken meth sin godhe veliæ oc samthycke hans kære huszfrwes Mætte Pethers dater tha haldendis vpa hans arm, wploth solde oc skøtte til ewinnelighe eyghe haue schulendis en beskedhen man, Niels Petherssøn werkmester vpa Køpendhaffns hws, all hans gardh, hws, jordh, oc grwnd, liggendis imellum Wombestredit och Smethiæ gadhen, vpa eth hyrnæ i sancte Clemets soghn i Køpendhaffn, meth all forde gardhs, jordh, oc grwnd tillighelsse, meth all længhe oc bredhe, som thet houetbreff[a] vtbeuiser, æncte vndantaghet som forde Niels Petherssøn werkmester hauer aff forde Jenis Clemitssøn vpa forde gardh, jord oc grwnd, oc war forde gardh oc grwnd loghlighe laubodhen oc skøde stethigt mælt, oc war vpa then tidh engen gensighilse, ♦

Huilke forne stycke swo giordhe for oss oc for flere godhe mæn tha thing nærwerendis, thet withne wy meth wore jncigle meth weliæ oc witschap ladet hengæ fore thette breff. ♦

Huilket ær geuit oc screuit ar, dagh, oc stadh, som sacht ær. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.