1433. 3. april. Lübeck


Rådet i Lübeck indbyder rådet i Hamburg til et møde, for at man kan træffe aftale med de slesvigske hertuger Adolf og Gerhard med hensyn til det forestående fredsmøde i Svendborg.

Tekst

Unsen vruntliken grut unde wes wii gudes vormogen tovoren.

Erzamen heren, leven vrunde.

[.....]

Vorder, leven vrunde, so hebben de hochgebornen vorsten unde heren, hertege Aleff unde hertege Gheerd , vormiddest erer bodeschop to uns werven laten, wo se mit eren rederen gesproken hebben, alse dat ene nutte dunke, dat ze unde wii stede tozamende qwemen, unde spreken van des dages wegene, dede wesen schal to Swineborg to meydagen erst tokomende.

Unde hebben uns bidden laten, dat wii juw[1] , de van Luneborgh unde de van der Wiiszmer van erer unde unser wegene bidden wolden, dat gi de jenne, de gi ute juweme rade to deme vorscrevenen dage[2] senden willen, hiir hebben willen in unser stad uppe den donredagen avende[3] in der paschewekene erst tokomet, also dat men des vrydages[4] en morgens dar negest volgende de zake van deme vorgerorden dage vorenemen moge[5] , dar gutliken an to sprekende.

Unde also bidde wii juw[6] , leven vrunde, dat gi des nicht en laten, gi en hebben juwe vrunde hiir in vorscrevener wiise uppe den erbenomeden donredach en avend, wente wii dit unsen vrunden van Luneborgh unde van der Wiiszmer ok ald{ue}s verscreven hebben.

Unde de vorscrevenen vorsten willen denne mit den eren bynnen unser stad ok[7] wezen.

Gy uns desses en unvortogerd antworde to scrivende bii desseme unseme boden.

Siit Gode bevolen.

Screven under unser stad secrete, des vrigdages vor palmesondage, anno Domini etcetera 33.

Consules Lubicenses.

1. juw] mangler i Aa. 2. dage] dagen, Aa. 3. den donredagen avende] dvs. 16. april 1433. 4. des vrydages] dvs. 17. april 1433. 5. moge] mogen, Aa. 6. juw] juwe, Aa. 7. ok] ok denne, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.