1433. 20. april. Køge byting


Tingsvidne om, at Esbern Gad skøder en gård til Povl Pedersen på vegne af Gese, enke efter Mogens Bruse. Gården, som Mogens Bruse ejede og beboede, ligger i Køge mellem Lars Timbres gård og Mads Skyttes jord og er 16¼ sjællandske alen bred og lige så lang som Lars Timbres gård. Gese og hendes arvinger garanterer Povl og dennes arvinger evigt eje af gården, fri for enhvers tiltale.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men thette breff see æller høre læsith helsse wy Jeip Anderssøn byfoghet jnnen Køghe Jep Nielssøn ther kalles Gize Laurens Rodhe borghemæstere Jens Olsøn Pæther Friss Iens Knagh oc Hemmyngh Smyt radmen i same stad jwynnelige met gud . ♦

Kwngøre wy alle men nw ære oc kommesculæ thet ar æffter gudz byrdh mcdxxxiii then mandaw nest æffter pasche vghe vpa wort bything i Køghe oss nerwærendes oc flere gode mæn ware ii ware borghere skykethe Esbern Gadh oc Pawil Pæthersøn hwilken sannelighe Esbern kendes at hanum war befalit oc fuld mact giwen i gode mæns nærwærelssæ at skøthe nærwærende brefførere Pauel Pætersøn then gard Mawens Bruze athe oc jnnen bodhe ligende i forde Køghe melløm Lasse Timbre s gard oc Mathes Skøtte s iord oc ær bred til badhe ænde sexten siælenske al[n]e oc et quarter[1] oc lighe longh met Lasse s gard ♦

Thenne forde gard hade Mawens Bruze s høsfrø Geze solt oc war hwn til tacke bethalit oc ther met hade hwn giwit Esbern mact at skiødet som sawt ær / hwilket han oc giordhe ♦

Forthi ær Geze oc hennes arwinge tilbundhne at fri oc frælssæ oc ordgrandgøre Pawel oc hans arwinge forde gard oc grund met ald til[høre]lssæ enghen vnden thaghen for hwars mans til tal jwynnelighe at eie ♦

Quod ut vidimus et audivim[us per] presentes lucide protestamur. ♦

Datum anno die et loco quibus supra nostris sub sigillis ♦

1. sexten siælenske al[n]e oc et quarter] 16¼ sjællandske alen = ca. 10,20 meter.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.