1433. 22. april.


Hans Spoldener i Klakorp sælger til sin søster "Arlw" en gård i Oxie herred.

Tekst efter Rep. l.l.

Tekst

Hans Spoldenär af Klakkorp sällier sin syster Arlw Pettersdotter, Jon Saxstorpz eftterlefwerska, en gård i Wintriä i Bunkeflotz sochn och Oxiä häradt, dat. profesto Georgii

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.