1433. 30. april. Rom


Franciscus (Condulmarus), ærkebiskop i Narbonne og pavelig kammermester, kvitterer Jens (Pedersen (Jernskæg)), biskop i Roskilde, for at have betalt 40 guldfloriner som del af sine servispenge til det pavelige kammer og 10 guldfloriner som del af de mindre afgifter. Pengene er modtaget på vegne af kammeret af Daniel (Scotto), biskop i Concordia og pavelig skatmester, og betalt gennem Cosimo og Lorenzo de' Medici.

Samtidig udsætter han fristen for betaling af resten til otte måneder efter brevets udstedelse.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Universis etc. Franciscus etc.

Universitati etc., quod Johannes episcopus Roskildensis pro parte et in deductionem sui communis servitii, pro quo in camera etc. sub certis etc. obligatus, fl. auri de camera 40 ipsi camere, D[1] episcopo Concordiensi domini pape thesaurario pro ea recipiente, necnon pro parte et in deductionem trium minutorum etc. debitorum, pro quibus in eadem camera similiter erat etc. obligatus, fl. auri de camera 10 [clericis camere] die date presentium per manus nobilium virorum Cosme et Laurentii de Medicis mercatorum Florentinorum etc. solvi fecit etc. De quibus quidem etc. prefatum Johannem episcopum perpetuo absolvimus.

Demum[2] intellecta mole gravaminum pro parte ejusdem episcopi coram nobis exposita, que ipsum ad solvendum id, in quo camere pro suis communi et minutis etc. obligatus, reddebant, prout reddunt etc., auctoritate apostolica etc. terminum faciende solutionis hujusmodi hinc usque ad octo menses de data presentium computandos de novo prorogamus et assignamus eidem, ita tamen etc. In quorum etc.

Datum Rome 1433 indictione 11 die vero ultima mensis aprilis pontificatus anno 8.

2. Demum] vel fejl for Verum.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.