1433. 1. maj. Rom


Pave Eugenius 4. bevilger en supplik af Peder Oxe til Asserbo, væbner, dels om tilladelse til at have rejsealter, dels om tilladelse til, at han og hans hustru Mette (Johansdatter (Godov)) må vælge en skriftefader, der kan meddele dem fuld syndsforladelse i deres dødsstund.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Supplicat Petrus Oxa nobilis armiger dominus loci de Asurbode Roskildensis diocesis, quatinus liceat sibi habere altare portatile [etc.].

Item supplica<n>t idem Petrus Oxa nobilis et Metta ejus uxor predicte diocesis, ut confessor, quem duxeri<n>t[1] eligendum, omnium peccatorum suorum ... semel in mortis articulo plenam remissionem auctoritate apostolica <sibi>[2] concedere valeat ut in forma.

Concessum pro utroque in presentia pape. B. Gradensis .

Datum Rome kal. maji anno 3.

1. duxeri<n>t] således rettet i APD. 2. <sibi>] tilføjet af Gertz.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.