1433. 7. maj.


Et tingsvidne angående en eng kaldet Høverkrog, der ligger i Aldrup mark (Houlbjerg herred).

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item et[1] tings vinde paa en eng heder[2] Høffuer kraag och ligger til Aldrup marck / ♦

Datum mcdxxxiijo then neste torsdag fore søndagen[3] cantate : ♦

1. et] A-reg.en B-reg. 2. heder] keder A-reg.hieder B-reg. 3. søndagen] A-reg.søndag B-reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.