1433. 24. maj. Svendborg


Biskop Navne (Jensen (Gyrstinge)) af Odense, biskop Ulrik (Stygge) af Århus, biskop Jens (Andersen (Lodehat)) af Roskilde, biskop Sigge (Udsson (Vinstorp)), biskop Nils (Ragvaldsson) af Växjö og biskop Nicolaus (Wulf) af Slesvig skænker aflad til Kølstrup, Kærum, Allerup og Hårby kirker.

Tekst efter registraturen.

Tekst

Anno domini mccccxxxiii. .... Comitiis Svenoburgi ..... Iis comitiis ..... ecclesiis ..... ix calendas junii Collenstorpicæ Cherndorpicæ in Allerup et in Horby litteras concedunt piaculares Nafno Otthoniensis, Ulricus Arhusius Johannes Roschildensis, Siggo Scarensis, Nicolaus Vexionensis et Nicolaus Slievicensis episcopi.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.