1433. 26. maj.


Det pavelige kancellis optegnelse om at Jens (Pedersen (Jernskæg)), biskop i Roskilde, har betalt en del af sine servispenge til det pavelige kammer, 40 guldfloriner, betalt gennem Cosimo og Lorenzo de' Medici.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

[1433] Dicta die[1] prefatus D[2] thesaurarius habuit, recipiente dicto F[3] , a Johanne episcopo Roskildensi pro parte sui communis servitii usque in diem ultimam aprilis fl. auri de camera 40 per manus Cosme et Laurentii de Medicis .

1. Dicta die] = 26. mensis maji.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.