1433. maj.


Det pavelige kancellis optegnelse om at biskoppen i Roskilde (Jens Pedersen (Jernskæg)) har betalt seglafgift for kvittering til det pavelige kammer.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Introitus sigilli de mense maji 1433 ...

Pro quitantia episcopi Roskildensis .. fl. 4.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.