1433. 9. juni. Tirsted kirke


Landemodevidne givet i Tirsted kirke, at 12 dannemænd fra Fuglse sogn har svoret, at det gårdsædegods, som kaldes Pudevårsjord, rettelig tilhører Fuglse præstegård.

Tekst efter ÆA l.l.

Tekst

No. 5 er et landemodsvidne gifvet i Tiirsted kirke, datered 1433 tiirsdagen nest eftter trinitatis søndag, lydende, at 12 dannemend af Fuglse sogn haver svaered i sandingen, at det gaardseddegoedtz, som kaldes Pudevaarsjord, hører med rette til Fuglse præstegaard.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.