1433. 9. juni. Galten herredsting


Tingsvidne af Galten herredsting om, at Oluf Olufsen på tinget har erklæret ikke at have nogen del i de tre agre på Halling mark, hvorom Lave Jensen (Brok) af Clausholm og han tidligere har ført retssag.

Tekst efter reg.

Tekst

i. Item ith widnne aff Galtennherrits ting att Oluff Oluffsøn stod paa Galtennherritztinng oc kenndis sig ingenn deell att haffue y the iij agre paa Hallinng marck liggenndis / som Lage Jennsøn af Claxholm oc hand tilforne haffde trett om / ♦

Datum tisdag for gudslegoms dag / mcdxxxiij / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.