1433. 8. juli.


Forlig mellem fru Margrete (Henriksdatter) af Løgismose, enke efter Jens Pedersen (Panter), og hendes svigerdatter fru Mette (Pedersdatter (Present)), enke efter Lars Jensen (Panter). Fru Margrete skal efter sin mand og sin søn, Peder Jensen (Panter), have en fjerdedel af Brændegård, og fru Mette skal på vegne af sin søn, Lars Larsen (Panter), have de tre fjerdedele. Fru Margrete skal tillige have en tredjedel af Løgismose, og fru Mette de to tredjedele.

Tekst efter reg.

Tekst

b. Item ith breff att nogenn godemend forligte frwe Grette aff Løuitzmosse oc frwe Mette Lauritz Jenssøns effterleffuerske aff Løuitz mosse / saa att frwe Grette effter sin hosbunde Jenns Pedersøn oc sønn Peder Jennsøn fick fierdedelenn y Bremmegaardenn oc frwe Mette paa sin sønns Lauritz Lauritzenns wegnne the iij dele y samme gaard oc skall frwe Grette haffue tredie delenn y Løuitzmosse etcetera och frwe Metthe the ij dele y Løuitzmosse gaard oc godtz / ♦

Datum onsdagenn for sankt Knud kongis dag / mcdxxxiij / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.