1433. 24. juli.


Det pavelige kancellis optegnelse om at Trued Jensen Has (Due) fritages for at betale annater af embedet som ærkedegn i Lund og kanonikat og præbende i Roskilde.

Tekst og arkivalske oplysninger efter Dipl. dioc. Lund. l.l.

Tekst

Die xxiiii [mensis julii mccccxxxiii] pro Trugoto Johannis, alias Haas, super archidiaconatu in ecclesia Lundensi, cujus duarum, necnon super canonicatu et prebenda Roskildensibus, quorum quatuor marcharum argenti communi extimacione. Item sine obligatione.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.