1433. 1. august. København


Arnold Klementsen, udvalgt biskop i Bergen, erklærer at skylde kong Erik 7. af Pommern 100 engelske nobler, som han lover at betale tilbage inden næstkommende påske.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ mæn thette breff see ellær høre hielser jech Arend Clementssøn electus ok confirmatus til Berghens kirke ewynnelighe meth guth ♦ Jech kungør allæ mæn som nw ære ok komme skule mech skuldugh at wære hoghboren herre ok første myn nadighe herre koning Erik koning j Danmark Swerighe ok Norwe ok hertugh j Pomærn hundærthe sware engelske nobæle hwilke forde myn nadighe herre mech lanth haffuer j rethæ gull ok engæ andre ware betimelighe ynnen paskæ nw næst kommende betale skulende

Thy bynder jech mech til meth myne arwinghe om jech ynnen forde thiid dødh bliffuer forde myn nadighe herre hans arwinghe ok effter komere the samme forde hundærthe nobæle ynnen forde thiid wthen alt hinder atbetale som fore ær saght ♦

Til hwes thyngs widinde ok mere statfæstelse tha haffuer jech forde Arend Clementssøn hengd myt jncigel fore thette breff meth andre gothe mæntz swa som ær biscopp Jens biscop j Syeland ok herre Claws Lybbertssøn cantor ynnen Købendhaffn ♦

Datum Haffnis anno domini millesimo quadringesimo trecesimo tercio sabbato videlicet in die sancti Petri ad vincula ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.