1433. 7. august. Rom


Pave Eugenius 4. bevilger en supplik af Jens Tygesen, kannik i Roskilde og studerende ved universitetet i Rom, om at få provision på embedet som kantor i Roskilde, ledigt ved Jens Bryniksens frivillige resignation, skønt Jens Tygesen i forvejen har kanonikat og præbende i Roskilde, sognekirken i Skælskør, kanonikat og præbende i Haderslev og et evigt vikariat ved Skt. Laurentius' alter i Århus domkirke samt et kanonikat og præbende, der hører til "de femten præbender" i Roskilde, som han ikke er i besiddelse af.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Supplicat Johannes Tuchonis canonicus ecclesie Roskildensis, studens universitatis alme Urbis, quatenus sibi de cantoria dicte ecclesie Roskildensis, vacante per liberam resignationem cujusdam Johannis Brunekini in manibus ordinarii sponte factam [fructus 8 mr.], dignemini providere, non obstantibus canonicatu et prebenda predictis [fructus 4 mr.] ac ecclesia parrochiali in Skelskoor Roskildensis diocesis, canonicatu et prebenda in ecclesia collegiata in Hatherisloff Slesvicensis diocesis et perpetua vicaria altaris s. Laurentii in ecclesia Arusiensi [omnium fructus 8 mr.] necnon canonicatu et prebenda quindecim prebendarum in dicta ecclesia Roskildensi, cujus possessionem non habet [fructus 6 mr.].

Concessum in presentia pape. B. Gradensis .

Datum Rome 7. id. aug. anno 3.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.