1433. 12. august. Lund


Ærkebiskop Peder af Lund giver Tommarp Kloster tilladelse til at indsamle almisser i hele Lund stift og eftergiver almissegiverne 40 dage af den dem pålagte kirkebod.

Tekst efter Aa

Tekst

Universis Christifidelibus ad quos presentes littere pervenerint Petrus dei gracia archiepiscopus Lundensis Suecie primas et apostolice sedis legatus salutem in domino et ab eo salutaris gracie consequi incrementum ♦

Oblata nobis venerabilis et religiosi viri domini Johannis abbatis in Tommarp peticio continebat quomodo ipse ecclesiam et monasterium restaurare et meliorare inceperat opere sumptuoso quod quidem propter paupertatem et extenuitatem reddituum ipsius monasterii consumare non poterit nisi quoad hec Christifidelium elemosinis fuerit coadjutus ♦

Graciose annuimus admittimus et favemus quod tabula conventus dicti monasterii per nostram Lundensem dyocesin in omnibus et singulis ecclesiis et parrochiis tam in villis forensibus quam ruralibus pro corrogandis dictis elemosinis licete valeat circuire mandantes omnibus et singulis ecclesiarum rectoribus ibidem quatenus presentes litteras nostras in suis ecclesiis insinuent parochianos suos ad dictum pietatis opus efficaciter inducentes ♦

Omnibus insuper vere penitentibus et confessis qui ad restauracionem ac fabricam dicti monasterii et conventus elemosinas suas donaverint ac donari procuraverint de injunctis sibi penitenciis auctoritate nostra ordinaria quadraginta dies indulgencias unacum graciis et indulgenciis dictis ecclesie et monasterio a summis pontificibus cardinalibus archiepiscopis et episcopis datis et indultis misericorditer in domino relaxamus ♦

Datum Lundis anno domini mcdxxxtercio feria quarta infra octavam beati Laurencii martiris nostro sub secreto ♦

Oversættelse

Peder, af Guds nåde ærkebiskop i Lund, Sveriges primas og det apostolske sædes legat, til alle troende i Kristus, som dette brev når, hilsen i Herren og ønsket om forøgelse af Hans frelsende nåde.

Et for os forelagt bønskrift fra den ærværdige og fromme mand, hr. Jens, abbed i Tommarp, indeholdt, hvorledes han selv ved et kostbart arbejde var begyndt at istandsætte og forbedre kirken og klostret, hvilket han på grund af samme klosters fattigdom og indtægternes svigten ikke vil kunne fuldføre, hvis han ikke bliver bistået heri af almisser fra de troende i Kristus.

Nådigt bifalder, godkender og støtter vi, at nævnte klosterkonvents tavle frit må cirkulere over hele Lunde stift i alle og hver af kirker og sogne, såvel i købstæder, som i landsbyer, for at indsamle nævnte almisser, idet vi pålægger alle og hver af sognepræsterne sammesteds, at de i deres kirker meddeler deres sognebørn dette vort brev, idet de stærkt tilskynder dem til nævnte fromhedsgerning.

Fremdeles eftergiver vi med barmhjertighed i Herren alle, der angrer oprigtigt og har skriftet, som giver deres almisser, eller drager omsorg for at de gives, til nævnte klosters og konvents istandsættelse og bygningsfond, fyrre dages aflad af de dem af vor biskoppelige myndighed pålagte bodsstraffe, sammen med de nådesbevisninger og den aflad, som er givet og skænket samme kirke og kloster af paver, kardinaler, ærkebiskopper og biskopper.

Givet i det Herrens år 1433, onsdag i ugen efter martyren sankt Laurentius' dag, under vort segl.