1433. 12. august. København


Kong Erik 7. af Pommern meddeler at have sendt biskop Arnold (Klementsson) for at modtage og forestå Uppsala kirke og stift efter nu afdøde ærkebiskop Johan (Håkansson), samt at kongens råd har skrevet til paven om, hvorledes magister Olof (Larsson) har handlet imod kongen og hans rige.

Tekst efter Aa.

Tekst

Ericus dei gracia Dacie Suecie Noruegie Slauorum Gotorumque rex et dux Pomeranie ♦ Widher ath wi nw sende biscop Arndt til Vpsale til ither Vpsale kirkæ oc biscopsdømet at anname oc fore atstande / gudh til æro oc loff / jther och almwghen j biscopsdømet boendes til saligheth ♦

Thy bete wj ither oc endelighe wele / ath i hanum ærlighe oc kerlighe anname foor jther biscop swa lenghe til gudh wil at hans breff heem komæ aff Roem / hwilket oss hoppes at brathelikæ skeer ♦ Ok vndirwiser biscops Jenssøs embitzs men / hwes siel gudh haffue / som nw nylighe dødhe / at the gøre honwm goth rekenschaph aff biscops rænthen som the haffue vpbaret oc jnne hafft / sidhen biscop Jøns døde / ♦ Her vti bewiser jther som j wele hauæ wor tak oc gønst swo ath oss ther echke mere wetherwilgæ aff skær ♦

Item mwge j widhe at wort radh hawer screuit wor helghe father pawen til j hwilke madhæ / oc hworlithes mesther Oleff hauer giort jmodh oss oc wore righe ♦ Oc then scrifft[a] sendhe wj jther oc nw jnnelucht j thetta wort breff ♦

Scriptum Haffnis anno domini etcetera xxxiii feria quarta infra octavam assumpcionis beate Marie virginis gloriose nostro sub secreto ♦

a. scrifft] Kendes ikke.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.