1433. 18. august.


Et tingsvidne om, at Peder Poulsen eller hans far aldrig har oppebåret noget fra Kalstrup i (Øster) Lisbjerg herred.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item et tings vinde att Peder Pouelssen eller hans fader aldrig opbar noget for Kalstrop j Lissbiergherrit / ♦

Datum mcdxxxiij then tisdag nest efther wor frue dag assumsionis : ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.